2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βροντάδου

Σύλλογος γονέων

Ο «Σύλλογος γονέων 2ου Νηπιαγωγείου Παναγίας Ερειθιανής Βροντάδου Χίου», ιδρύθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του που υπογράφτηκε από 21 μέλη στις 27 Ιανουαρίου του 1986. Μέχρι την 11η Μαρτίου του 1987 που με την 300/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου εγκρίθηκε το καταστατικό, διοικήθηκε από προσωρινή επιτροπή. Σύμφωνα με το καταστατικό: «έδρα του Σωματίου είναι ο Δήμος Βροντάδου Χίου και ειδικότερα το κτίριο που στεγάζεται το 2  Νηπιαγωγείο της Π. Ερειθιανής».

Σκοπός δε του Σωματίου είναι: «η με την συνεργασία γονέων, Νηπιαγωγείου και λοιπών φορέων, καλύτερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διδασκαλίας, η ενίσχυση του Νηπιαγωγείου ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η διαπαιδαγώγηση των μαθητών, η οργάνωση εορταστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών παραστάσεων, η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των μαθητών που είναι οικονομικά ασθενείς γενικά δε η βελτίωση του μορφωτικού και ηθικού επιπέδου των παιδιών του Νηπιαγωγείου».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 3

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 4

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 5

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 6

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 7

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 8

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 9

 

Powered by themekiller.com