2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βροντάδου

Ιστορικό σχολείου

 

Το 2ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου ιδρύθηκε το 1968 με το ΦΕΚ 283/ΤΑ΄/3-12-1968 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 1969 σε χώρο του 2ου Δημοτικού σχολείου Παναγίας Ερειθιανής, αφού η προσπάθεια να στεγαστεί σε ανεξάρτητη ιδιωτική οικία δεν υλοποιήθηκε τελικά.

Τα νήπια που φοίτησαν το πρώτο έτος λειτουργίας, ήταν 19 και είχαν νηπιαγωγό την Ιωάννα Βλάχου που ανέλαβε υπηρεσία στις 3-11-1969.

Από το σχολικό έτος 2003-2004, λειτουργεί σε ένα σύγχρονο και άνετο νεόκτιστο κτίριο, δωρεά της οικογένειας Βενιάμη εις μνήμην του Ελευθέριου Βενιάμη.

Από το σχολικό έτος 2003 το νηπιαγωγείο απέκτησε τη δική του σχολική επιτροπή με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Βροντάδου» (ΦΕΚ 1858/12-12-2003), ενώ μέχρι τότε ήταν σε ενιαία σχολική επιτροπή, αυτή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου.

Το έτος 2006, ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (95955/Δ4/20-9-2006) και ως ολοήμερο.

Ο αριθμός των νηπίων που εγγράφονται ποικίλλει κάθε σχολική χρονιά, με μεγαλύτερο έως τώρα τον αριθμό των 36 νηπίων.

Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός του νηπιαγωγείου γίνεται βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο και σύμφωνα με τους άξονες του Δ.Ε.Π.Π.Σ: α) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ, β) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, γ) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, δ) ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ, ε) ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ώστε να σχεδιαστεί έτσι η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, με εκπόνηση σχεδίων εργασίας που θα αναδύονται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και θεματικών προσεγγίσεων που οργανωμένα φέρνουν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί. Κύριος στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σήμερα στο νηπιαγωγείο μας, είναι η βιωματική προσέγγιση της μάθησης μέσα από αντίστοιχες οργανωμένες δραστηριότητες.

Εκπονούνται προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικού περιεχομένου. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών το σχολείο, οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές και εκκλησιασμούς στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και συνεργάζεται με όλους τους φορείς καθώς είναι ανοιχτό στην ευρύτερη κοινωνία και τον κόσμο.

Powered by themekiller.com