2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βροντάδου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νέου Ενιαίου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου που ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022:

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7:45 – 8:00  Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (μόνο για το ολοήμερο
πρόγραμμα όταν συμπληρωθούν 5 αιτήσεις γονέων)
08:15-8:30 Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30-09:15 1η διδακτική ώρα – 45′ Ελεύθερο παιχνίδι – ενασχόληση στα κέντρα μάθησης
(γωνιές)
09:15-10:00 2η διδακτική ώρα – 45′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση
το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα
10:00 – 10:20 Διάλειμμα
10:20-11:05
3η διδακτική ώρα – 45′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση
το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
11:05-11:50 4η διδακτική ώρα – 45′ Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης,
ανατροφοδότηση (γωνιές)
11:50-12:10 Διάλειμμα
12:10-12:50 5η διδακτική ώρα – 40′ Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση
το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση-
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
12:50-13:00 Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00 Αποχώρηση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13:00-14:20
1η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος-
Προετοιμασία γεύματος/γεύμα
2η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος-
Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση
στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20-15:00 3η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος-
Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00-15:20 Διάλειμμα
15:20-16:00 4 η διδακτική ώρα ολοήμερου
προγράμματος-
Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι,
ανατροφοδότηση
15:50- 16:00 Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00 Αποχώρηση

Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Κλασσικού και του Ολοήμερου τμήματος του Νηπιαγωγείου όπως ήταν έως το σχολικό έτος 2015-2016:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8:00 – 8:15 Προσέλευση νηπίων

8:00 – 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

9:00 – 9:30 Προσευχή – Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30 – 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30 – 11:15 Πρόγευμα – Διάλειμμα

11:15 – 11:45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

11:45 – 12: 15 Συζήτηση – Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων

Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας

Προετοιμασία για αποχώρηση

12: 15- 12:30 Αποχώρηση νηπίων

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8:00 – 8:15 Προσέλευση νηπίων 
8:00 – 9:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

9:00 – 9:30 Προσευχή – Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30 – 10:30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30 – 11:15 Πρόγευμα ? Διάλειμμα

11:15 – 12:00 Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

Παιδαγωγικά Παιχνίδια

12:00 – 12: 30 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

12: 30 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 13:45 Προετοιμασία γεύματος ? Γεύμα

13:45 – 14:30 Χαλάρωση – Ύπνος

                                                                14:30-15:15 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

                                             15:15-15:45 Συζήτηση- Αξιολόγηση των ημερήσιων Δραστηριοτήτων

                                                                     Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας-Προετοιμασία για αποχώρηση

                                                                   15:45-16:00 Αποχώρηση νηπίων

 

Powered by themekiller.com